ناباور عزیز همه رو به نوشتن در روز داروین دعوت می‌کند. بلد نبودم لوگو رو در سایدبار بگذارم! از همین‌جا بپذیریدش!

Advertisements