یعنی اشتباه دیدم؟ در تصاویری که اخبار ساعت 14 صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان تظاهرات ضد جنگ عراق نشان داد، پرچم رنگین‌کمان (پرچم جنبش همجنس‌گرایان) رو دیدم! یا شاید هم من اشتباه می‌کنم!