روزی است خوش و هوا، نه گرم است و نه سرد

ابـــر از رخ گــــلـــزار، هـــمــــی شــــویـــد گـــرد

بـــلــبــل بـــه زبــــان پـــهــلـــوی بـــــا گــل زرد،

فــریــــــاد هــمــی زنــد کــه: می بــایــد خــورد!

حکیم عمر خیام

نوروزتان پیروز


در همین راستا:

ـ نوروز 1388، کاریکاتوری از نیک‌آهنگ‌کوثر:

zamaaneh.com/zamtoon/2009/03/_1388.html

– شعر زیبایِ «به پرستو، به گل، به سبزه درود» در وبلاگ 1پزشک:

1pezeshk.com/archives/2009/03/scent-of-showers-ode-to-flowers.html

Advertisements